Belangenbehartiging

Steunpunt Mantelzorg komt op voor de belangen van mantelzorgers en hun zorgvragers. Dit doen we door deel te nemen aan overlegmomenten en projecten rond zorg.

We pleiten voor:

  • Voldoende mogelijkheden om werk en mantelzorg te combineren.
  • Een goed uitgebouwde en toegankelijke dienstverlening.
  • Een vlotte afstemming van thuiszorgdiensten of residentiële voorzieningen op mantelzorg
  • Een toegankelijke en betaalbare hulp aan huis.
  • Voldoende ondersteuning voor mantelzorgers

Steunpunt Mantelzorg is hierbij van mening dat mantelzorg een aanvulling moet blijven op de formele zorg die door thuiszorgdiensten en andere voorzieningen wordt aangeboden. Mantelzorg mag geen opvangnet worden voor een tekort aan die diensten.

Hoe verdedigen we onze standpunten?

Om deze standpunten te verdedigen, zitten we regelmatig rond de tafel met de overheid en andere organisaties uit de zorgsector. We vertegenwoordigen daar de mantelzorger en diens zorggebruiker.

We willen jouw stem horen!

Ook verdedigt Steunpunt Mantelzorg individuele belangen. Wanneer je een knelpunt ervaart, aarzel dan zeker niet om ons een seintje te geven. Samen kunnen we een oplossing zoeken. Alleszins signaleren we veel voorkomende knelpunten bij de betrokken dienst of overheid.