Ingangsdatum 1 oktober voor mantelzorgstatuut en mantelzorgverlof: uitgesteld

Vanaf 1 oktober 2019 kon je als mantelzorger via een nieuwe wet in principe in aanmerking komen voor een statuut van mantelzorger. Aan dat statuut was de mogelijkheid gekoppeld op één sociaal recht, het mantelzorgverlof.

Voorlopig kan je het statuut nog niet aanvragen. Juridisch gezien is de wet namelijk nog niet uitvoerbaar: belangrijke elementen ontbreken nog. Er komen waarschijnlijk nieuwe wetgevende initiatieven om de wet verder in de praktijk te kunnen uitvoeren.

We betreuren dat deze wet nog niet op punt staat en hopen op voldoende ambitie om dit tot een positief verhaal om te buigen. We houden jullie verder op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Bij de Socialistische Mutualiteiten kan je alvast terecht om je te laten registreren.

Meer weten?