Ik woon in een serviceflat of assistentiewoning: wat mag nog en wat niet?

UPDATE 12 mei 2020: de bezoekrichtlijnen zijn aangepast. Lees meer over de versoepeling van bezoekers.

In de media verschijnen er tegenstrijdige berichten over wat mag en wat niet als je in een serviceflat of assistentiewoning verblijft. We geven je daarom graag een kort en toegankelijk overzicht van de overheidsrichtlijnen.

Opgelet: de overheid wijzigt de richtlijnen op basis van de evolutie van het COVID-19 virus. Hier geven we de laatste overheidsrichtlijnen van 17 april 2020 mee.

Twee types serviceflats, twee types maatregelen

Als je in een assistentiewoning of serviceflat woont, hangt het af van de architectuur van het gebouw welke maatregelen je moet volgen. Ofwel hang je af van de regels die gelden in woonzorgcentra. Ofwel van die voor zorgvragers en mantelzorgers in een thuissituatie.

Dat maakt het niet eenvoudig. Want hoe weet je of je serviceflat of assistentiewoning tot de ene of tot andere categorie behoort? We zetten het voor je op een rijtje.

Wanneer val je onder de regels van de woonzorgcentra?

 • Vallen de serviceflats of assistentiewoningen binnen het gebouw van een andere voorziening, waaronder een woonzorgcentrum?
 • Is er één ingang voor het hele complex? Of is er een aparte ingang, maar kan het geheel aan assistentiewoningen en serviceflats niet volledig afgesloten worden van de andere voorziening?

Als je ‘ja’ antwoordde op bovenstaande vragen, dan val je onder dezelfde regels als de woonzorgcentra. Die kan je hier nalezen. Kort samengevat: er is een algemeen bezoekersverbod. Enkel personeel en mantelzorgers of vrijwilligers die essentiële taken opnemen voor verschillende bewoners én geregistreerd zijn door de voorziening mogen binnengaan. Je mag zelf ook de voorziening niet verlaten.

Bewoners waarbij er geen (vermoeden van) COVID-19 is, mogen samen eten in het woonzorgcentrum of in de ontmoetingsruimte van de assistentiewoningen of van het serviceflatgebouw.

Wanneer val je onder de regels die alle burgers moeten volgen?

Als je op de bovenstaande vragen ‘neen’ antwoordde, moet je de gewone regels voor burgers volgen.

Wat zijn dan die ‘gewone regels’ ten tijde van COVID-19?

 • ‘Blijf in uw kot’ geldt ook als je in een assistentiewoning of serviceflat verblijft. Vermijd contact met andere bewoners. Ga ook niet op bezoek in het woonzorgcentrum en ontvang zelf ook geen bezoek.
 • Je mantelzorger kan je nog steeds helpen voor essentiële zaken. De overheid vraagt dat je slechts één mantelzorger aanduidt in deze periode om het risico op besmetting te minimaliseren. Volg ook zeker de andere richtlijnen van de overheid na in dit blogartikel.
 • De woonassistent maakt een oplijsting van alle medische en paramedische hulpverleners en mantelzorgers die essentiële zorgtaken komen uitvoeren in de groep van assistentiewoningen of het serviceflatgebouw en gaat hier bij voorkeur over in gesprek met elke bewoner persoonlijk.
 • De beheerder van de voorziening moet een lijst voorzien van alle medewerkers en mantelzorgers die in het gebouw moeten komen. Daarnaast kan de beheerder ook een verplaatsingsattest voorzien voor je mantelzorger.
 • Verplaats je enkel voor de essentiële zaken. Je kan dus gerust naar de winkel of de bankautomaat gaan. Of je mantelzorger kan dit voor je doen. Maar alle andere verplaatsingen zijn verboden.
 • De thuisverpleging en gezinszorg mag aan huis blijven komen. Je kan dus nog steeds op hen rekenen. Ze zullen zich strikt aan de hygiënemaatregelen houden.
 • Poetshulp van een externe firma is niet toegelaten.
 • Buiten een wandelingetje maken mag en is zelfs aangeraden. Je mag dat wel enkel doen met je partner of met één ander persoon, bijvoorbeeld je mantelzorger. Hou steeds 1.5 meter afstand van andere personen.
 • Samenkomsten zijn verboden. Je mag dus niet met een groepje bewoners afspreken in de ontmoetingsruimte van je gebouw.
 • Je kan niet gaan eten in het woonzorgcentrum. Contacteer de beheerder van de voorziening om een regeling te treffen voor je maaltijden, als dit nodig is.

Wees aandachtig voor symptomen van corona

Iedereen die symptomen heeft van een acute infectie van de luchtwegen (zoals hoest, koorts, kortademigheid of keelpijn) wordt beschouwd als een mogelijk geval van COVID-19 (de officiële naam voor “corona”). Let op: wie tot een risicogroep behoort, heeft een groter risico om een ernstig ziekteverloop te hebben. Denk dan bijvoorbeeld aan mensen met een chronische aandoening, ouderen of mensen met een verzwakt immuunsysteem. Contacteer de huisarts daarom telefonisch zodra je vermoedt dat jij, je partner, je mantelzorger of een medebewoner besmet is. Hij zal de situatie inschatten en al dan niet stappen ondernemen.

Meer weten?