Komt er een mantelzorgstatuut?

De Commissie voor de Sociale Zaken keurde op 03/04/2019 een wetsvoorstel goed voor een mantelzorgstatuut met recht op mantelzorgverlof met premie. Dit wetsvoorstel is nog niet goedgekeurd door de Kamer. Als dit gebeurt, betekent het alvast concreet dat werkende mantelzorgers met een erkend statuut vanaf 1 oktober 2019 recht hebben op mantelzorgverlof. Het is voorlopig nog niet duidelijk wat de voorwaarden voor dat statuut zijn. Volgende updates kan je hier nalezen.

Meer weten?