Update versoepelingen in de thuiszorg, woonzorgcentra en assistentiewoningen

De Nationale Veiligheidsraad kondigde opnieuw een aantal versoepelingen van de corona-maatregelen. We zetten hier op een rij wat dat voor jou als mantelzorger wil zeggen.

1. Je zorgvrager woont thuis

Als de persoon voor wie je zorgt nog thuis woont of bij jou als mantelzorger inwoont, gelden de algemene regels voor burgers. Sinds 8 juni mag je met maximum 10 personen per week nauw contact hebben. Dat mogen elke week andere mensen zijn.

 • Spreek zo veel mogelijk buiten af: in je tuin, op een terras, in een park…
 • Lukt dat niet, zorg dan dat de ruimte voldoende verlucht is. Zet bijvoorbeeld een raam open.
 • Was nog steeds voldoende je handen.
 • Nies of hoest in je elleboog.

Opgelet! Wie ziek is of symptomen vertoont, ontmoet geen andere mensen.

2. Je zorgvrager woont in een woonzorgcentrum

Ook wie in een woonzorgcentrum woont, kan vanaf 10 juni opnieuw meer mensen ontmoeten. Hoe de bezoekregeling er zal uitzien, zal verschillen van voorziening tot voorziening. De overheid geeft de woonzorgcentra namelijk algemene principes mee. Elke voorziening maakt op basis daarvan een eigen bezoekregeling die rekening houdt met de specifieke context en mogelijkheden. Denk dan bijvoorbeeld aan het aantal personeelsleden, de kwetsbaarheid van de bewoners en de beschikbaarheid van beschermingsmateriaal.

De algemene principes van het bezoek:

 • Het aantal bezoekers dat toegelaten is, hangt af van de mate waarin de social distancing van 1.5 meter gerespecteerd kan worden. Het zal dus afhangen van de voorziening wat mogelijk is.
 • Het bezoek vindt liefst plaats in open lucht.
 • Als bezoeker draag je een mondmasker (linnen of chirurgisch), dat je zelf meebrengt. Je hoeft het masker niet te dragen als je buiten kan zitten. Binnen is het verplicht.
 • Was voldoende je handen.
 • Nies of hoest in je elleboog.

Opgelet!

 • Als de bezoeker of de bewoner 14 dagen voor het bezoek symptomen van COVID-19 vertoonden of positief getest werden, is bezoek niet mogelijk.
 • Het woonzorgcentrum zal elk bezoek registeren, om contact tracing te vergemakkelijken.
 • Het woonzorgcentrum kan vragen aan bezoekers om een verklaring op eer in te vullen.
 • Hou je zeker aan de regels die het woonzorgcentrum opstelt. Als je de regels niet respecteert, kan de voorziening een volgend bezoek weigeren.

3. Je zorgvrager woont in een assistentiewoning

Als je in een assistentiewoning of serviceflat woont, hangt het af van de architectuur van het gebouw welke maatregelen je moet volgen.

 • Ofwel hang je af van de regels die gelden in woonzorgcentra.
 • Ofwel van die voor zorgvragers en mantelzorgers in een thuissituatie.

Wanneer val je onder de regels van de woonzorgcentra?

 • Vallen de serviceflats of assistentiewoningen binnen het gebouw van een andere voorziening, waaronder een woonzorgcentrum?
 • Is er één ingang voor het hele complex? Of is er een aparte ingang, maar kan het geheel aan assistentiewoningen en serviceflats niet volledig afgesloten worden van de andere voorziening?

Als je ‘ja’ antwoordde op bovenstaande vragen, dan val je onder dezelfde regels als de woonzorgcentra. Die regels kan je nalezen bovenaan onder puntje 2.

Wanneer val je onder de algemene regels?

Als je op de bovenstaande vragen ‘neen’ antwoordde, woont je zorgvrager in een autonome serviceflat of assistentiewoning. In principe volg je dan de richtlijnen voor alle burgers, zoals beschreven onder puntje 1.

Meer weten?