NIEUW: Wat betekent de versoepeling van bezoekersregeling thuis, in woonzorgcentra of in assistentiewoningen voor jou als mantelzorger?

De Nationale Veiligheidsraad kondigde een aantal versoepelingen aan waardoor we elkaar terug (beperkt) kunnen zien. We zetten hier op een rij wat dat voor jou als mantelzorger wil zeggen.

1. Je zorgvrager woont thuis

Als de persoon voor wie je zorgt nog thuis woont of bij jou als mantelzorger inwoont, gelden de algemene regels voor burgers. Sinds 10 mei mag je tot 4 mensen bij je thuis ontvangen, zolang het steeds over dezelfde mensen gaat. Je vormt met z’n allen een ‘sociale bubbel’.

Blijf wel nog steeds de voorzorgsmaatregelen volgen: hou zoveel mogelijk 1.5 meter afstand, was je handen regelmatig en nies of hoest in je elleboog. Wie ziek is of symptomen vertoont, ontmoet geen andere mensen.

Ben je op zoek naar info over de algemene voorzorgsmaatregelen?

2. Je zorgvrager woont in een woonzorgcentrum

Als je zorgvrager in een woonzorgcentrum woont, is bezoek ten vroegste vanaf 18 mei mogelijk. De maatregelen blijven wel streng.

De overheid vraagt om:

 • Niet meer dan 1 bezoeker per bewoner toe te laten.
 • Bij je bezoek ook nog steeds afstand te houden.
 • Altijd een mondmasker te dragen.  
 • Voldoende je handen te wassen.
 • Absoluut niet op bezoek te gaan als je ziek bent of symptomen vertoont.

Elk woonzorgcentrum zal zelf een bezoekregeling uitwerken, op maat van de voorziening en haar bewoners. Het kan dus zijn dat het woonzorgcentrum waar jouw zorgvrager verblijft strenger is. Bijvoorbeeld omdat er COVID-19-besmettingen zijn of omdat de voorziening niet voldoende omkadering kan bieden. De veiligheid en gezondheid van de bewoners, de bezoekers en het personeel staat steeds voorop.

Tips

 • Vraag na bij het woonzorgcentrum wat er mogelijk is vanaf 18 mei.
 • Maak goede afspraken met je zorgvrager in het woonzorgcentrum en andere mantelzorgers, vrienden en familie over wie er op bezoek zal komen.

3. Je zorgvrager woont in een assistentiewoning

Als je in een assistentiewoning of serviceflat woont, hangt het af van de architectuur van het gebouw welke maatregelen je moet volgen.

 • Ofwel hang je af van de regels die gelden in woonzorgcentra.
 • Ofwel van die voor zorgvragers en mantelzorgers in een thuissituatie.

Wanneer val je onder de regels van de woonzorgcentra?

 • Vallen de serviceflats of assistentiewoningen binnen het gebouw van een andere voorziening, waaronder een woonzorgcentrum?
 • Is er één ingang voor het hele complex? Of is er een aparte ingang, maar kan het geheel aan assistentiewoningen en serviceflats niet volledig afgesloten worden van de andere voorziening?

Als je ‘ja’ antwoordde op bovenstaande vragen, dan val je onder dezelfde regels als de woonzorgcentra. Die regels kan je nalezen bovenaan onder puntje 2.

Wanneer val je onder de algemene regels?

Als je op de bovenstaande vragen ‘neen’ antwoordde, woont je zorgvrager in een autonome serviceflat of assistentiewoning. In principe volg je dan de richtlijnen voor alle burgers en is bezoek mogelijk vanaf 10 mei, zoals beschreven onder puntje 1.

Opgelet

Omdat in assistentiewoningen heel wat kwetsbare mensen wonen, vraagt de overheid aan elke voorziening om bezoekrichtlijnen uit te werken. Het zou dus kunnen dat de richtlijnen van de voorziening waar je zorgvrager woont strenger zijn. Bijvoorbeeld als de COVID-19-besmetting niet onder controle is, of als er niet voldoende omkadering mogelijk is om alles veilig te laten verlopen.

Blijf nog steeds de voorzorgsmaatregelen volgen: hou zoveel mogelijk 1.5 meter afstand, was je handen regelmatig en na elk contact en nies of hoest in je elleboog. Wie ziek is of symptomen vertoont, ontmoet geen andere mensen.

Tip

 • Vraag na bij de beheerder van de assistentiewoning of serviceflat wat er mogelijk is vanaf 10 mei.

Meer weten?