Richtlijnen van de overheid voor mantelzorgers tijdens de coronacrisis

Sinds de uitbraak van de coronacrisis contacteren mantelzorgers ons met tal van vragen. De overheid wil klaarheid scheppen en vraagt ons hun richtlijnen mee te verspreiden. Hieronder vind je info over mantelzorg in thuiszorgsituaties.

Voor mantelzorgers die zorgen voor iemand in een woonzorgcentrum, verwijzen we naar onze eerdere blogpost, die we actualiseerden.

Hoe organiseer je de zorg?

 • De overheid vraagt om niet-noodzakelijke zorg en ondersteuning uit te stellen. Bekijk dus met je zorgvrager wat nodig is en wat eventueel kan wachten. Sommige zorg is natuurlijk niet uit te stellen. Behoud dan 1.5 meter afstand, tenzij dat niet gaat, bijvoorbeeld als je je zorgvrager helpt bij het wassen of aankleden.
 • Ga niet met het hele gezin naar je zorgvrager: beperk het aantal mensen tot het strikte minimum en neem zeker geen kinderen mee.
 • Schakel de hulp in van professionele zorgversterkers, maar weet ook dat zij zich moeten beperken tot de essentiële zorg:
  • Diensten voor thuisverpleging: voor verpleegkundige zorg aan huis;
  • Diensten voor gezinszorg: voor persoonsverzorging en poetshulp;
  • Diensten voor oppashulp: voor oppashulp aan huis;
  • Dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds: voor advies van een maatschappelijk werker.
  • Onze partner i-mens helpt je ook graag verder: i-mens of 078 15 25 35.

Algemene hygiënische maatregelen

 • Was regelmatig en grondig je handen  met water en vloeibare zeep. Droog je handen af met een aparte handdoek of keukenpapier. Of ontsmet je handen met ontsmettingsalcohol. Dit doe je altijd in de volgende gevallen:
  • Voor en na je bezoek aan je zorgvrager
  • Als je contact hebt gehad met lichaamsvochten, bloed of slijmvliezen (nadien ook ontsmettingsalcohol gebruiken).
  • Nadat jij of je zorgvrager geniest of gehoest hebben.
 • Bedek je neus en mond met een papieren zakdoek als je moet niezen, snuiten of hoesten. Gooi de zakdoek nadien in de vuilnisbak. Heb je geen zakdoek voorhanden? Hoest of nies in je elleboog. Vraag hetzelfde te doen aan je zorgvrager.
 • Raak je ogen, neus of mond zo weinig mogelijk aan.

Wees aandachtig voor symptomen van corona bij je zorgvrager en jezelf

Iedereen die symptomen heeft van een acute infectie van de luchtwegen (zoals hoest, koorts, kortademigheid of keelpijn) wordt beschouwd als een mogelijk geval van COVID-19 (de officiële naam voor “corona”). Let op: wie tot een risicogroep behoort, heeft een groter risico om een ernstig ziekteverloop te hebben. Denk dan bijvoorbeeld aan mensen met een chronische aandoening, ouderen of mensen met een verzwakt immuunsysteem. Contacteer de huisarts daarom telefonisch zodra je vermoedt dat je zorgvrager of jij besmet zijn. Hij zal de situatie inschatten en al dan niet stappen ondernemen.

Wat als je zorgvrager (misschien) besmet is?

Het uitgangspunt is dat verzorging thuis gegarandeerd moet blijven, ook als je zorgvrager (misschien) besmet is. Alle noodzakelijke diensten blijven langskomen.

 • Als je huisarts vermoedt dat het om een COVID-19 besmetting gaat, leg dan het isolatiedocument van Zorg en Gezondheid in het zicht, voor de arts en andere zorgverleners. Je kan het isolatiedocument onderaan deze pagina downloaden.
 • Verwittig andere zorgverleners en mantelzorgers over de mogelijke besmetting.
 • Mensen met (een vermoeden van) COVID-19 mogen niet verzorgd worden door andere kwetsbare personen. Heb je zelf gezondheidsproblemen of een chronische aandoening? Vraag hulp aan andere mantelzorgers of professionele zorgverleners.
 • In deze omstandigheden is het heel duidelijk: voorzie de noodzakelijke zorg en ondersteuning, maar vermijd zo veel mogelijk contact of hou je aan 1.5 meter afstand. Lukt dat niet, dan vraag je aan de persoon om zijn of haar neus en mond te bedekken met een sjaal. Neem geen kinderen mee. Was zo veel mogelijk grondig je handen.
 • Wie misschien besmet is met COVID-19 verblijft best in een aparte kamer (met apart sanitair) en verlaat zijn of haar woning niet.
 • Was je kleren na je bezoek op minstens 60°C.
 • Overleg met de huisarts of bijkomende voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

Mag ik nog het huishouden doen van mijn zorgvrager, ook als die (misschien) besmet is met COVID-19?

 • Je mag blijven de boodschappen doen voor je zorgvrager. Maar je plaatst best de boodschappen bij de voordeur. Houd afstand van elkaar.*
 • Bestek en borden was je best op een hoge temperatuur (60°C). Net zoals bedlinnen.
 • De kamer of woning van je zorgvrager verlucht je best enkele keren per dag. Als je zorgvrager (misschien) besmet is, reinig en ontsmet je die ook dagelijks, bijvoorbeeld met een chlooroplossing (javel).
 • Gooi afval dat in aanraking is geweest met een besmet persoon in een aparte afgesloten afvalzak.
 • Was je handen grondig en regelmatig.

*Opgelet: verschil tussen gemeentes

Opgelet: intussen nemen verschillende gemeentes zelf het initiatief om een attest aan mantelzorgers uit te reiken. Soms is dat attest zelfs verplicht om je in je gemeente te verplaatsen voor je mantelzorg. Neem contact op met je gemeente om hun reglement te volgen.

Steunpunt Mantelzorg doet veel inspanningen in overleg met de overheid en andere instanties om deze complexe situatie te vereenvoudigen. We houden je op de hoogte van zodra er veranderingen zijn. Heb je vragen hierover? Contacteer ons via info@steunpuntmantelzorg.be of via 02 515 04 42.