Veel onduidelijkheid over het mantelzorgstatuut- en verlof

Er is nog veel onduidelijkheid over het mantelzorgverlof. Naomi De Bruyne, coördinator van Steunpunt Mantelzorg, becommentarieert in het Belang van Limburg: “Het mantelzorgverlof heeft een mooie symbolische waarde, maar daar mag het verhaal niet stoppen. Wij verwachten nog meer ambitie van de nieuwe regering.”

Het is twijfelachtig of al vanaf 1 oktober als mantelzorger een thematisch verlof kan aanvragen. De wetgeving daarover is al maanden goedgekeurd, maar de nodige Koninklijke Besluiten ontbreken nog steeds.

De wet kampt, volgens Naomi De Bruyne, nog met een aantal onvolledigheden: “De wet erkent bijvoorbeeld een aantal mensen automatisch als geholpen persoon, maar wie een Vlaams zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden heeft, in de volksmond vaak mantelzorgpremie genoemd, moet wel nieuwe procedures in gang zetten. Dat maakt het in de praktijk onnodig ingewikkeld. Wij pleiten voor een goede afstemming tussen de Vlaamse en federale regelgeving, vooraleer de wet in uitvoering wordt gebracht.”

Meer weten?