Activiteiten voor mantelzorgers en zorgvragers

Opgelet: omwille van het coronavirus zijn de vormingen afgelast tot en met eind april. We volgen hierbij de richtlijn van Agentschap Zorg en Gezondheid om geen bijeenkomsten te organiseren met kwetsbare groepen.

Mantelzorgers zorgen voor iemand anders en komen mogelijks in contact met risicovolle groepen of behoren zelf tot deze groep. Vanuit deze bezorgdheid nemen we dan ook de voorzorgsmaatregel om onze bijeenkomsten voor komende maand af te zeggen.

Zorg goed voor jullie en voor elkaar! We wensen iedereen veel goeie moed toe.

We houden jullie op de hoogte als er iets wijzigt. We vullen updates over onze vormingen aan op deze pagina of je kan onze nieuwsberichten op onze blog of via onze Facebook-pagina volgen.

Bijeenkomsten voor ouders van kinderen met een beperking

Ben je ouder van een zorgekindje? Dan ben je ook mantelzorger en moet je beide rollen steeds combineren. Kom te weten hoe je zorg kan dragen voor jezelf als mantelzorger en krijg talrijke tips rond zorgnetwerk, het verhogen van je draaglast en de combinatie tussen werk en mantelzorg.

Bekijk deze activiteit