Heb ik recht op verlof als mantelzorger?

Afhankelijk van in welke sector je werkt, kan je recht hebben op verschillende vormen van verlof om te zorgen voor iemand. Elk type verlof heeft zijn eigen voorwaarden en aanvraagprocedures. Als je werkzoekende bent kan je recht hebben op vrijstelling om te solliciteren.

Bekijk op welk verlof of op welke vrijstelling je recht hebt:

In de privésector

Er bestaan een aantal opties in privésector om verlof op te nemen wanneer je wil zorgen voor iemand. Elk type verlof heeft zijn eigen voorwaarden en aanvraagprocedures:

Daarnaast kan je ook verlof zonder wedde opnemen.

Of je kan aanspraak maken op familiaal of sociaal verlof om dwingende redenen.

Aan de Vlaamse overheid

Er bestaan een aantal opties aan de Vlaamse overheid om verlof op te nemen wanneer je wil zorgen voor iemand. Elk type verlof heeft zijn eigen voorwaarden en aanvraagprocedures:

In de openbare sector

Er bestaan een aantal opties in de openbare sector om verlof op te nemen wanneer je wil zorgen voor iemand. Elk type verlof heeft zijn eigen voorwaarden en aanvraagprocedures:

  • Thematisch verlof zoals verlof om medische bijstand (ook zorgverlof genoemd) of palliatief verlof
  • Loopbaanonderbreking (voor personeelsleden in de openbare sector die niet tot de Vlaamse openbare sector behoren zoals federale ambtenaren, lokale en federale politie en ambtenaren van andere gewesten en gemeenschappen).

Als zelfstandige

Als zelfstandige kan je jouw beroepsactiviteit onderbreken om te zorgen voor een familielid dankzij zorgverlof. Het zorgverlof heeft zijn eigen voorwaarden en aanvraagprocedure.

Als werkzoekende

Als werkzoekende kan je vrijstelling krijgen om te solliciteren voor mantelzorg. Ook hier zijn voorwaarden aan verbonden.