Praatgroepen

Wat wij aanbieden

 • Een diepgaand lotgenotencontact volgens thema’s. Maatwerk kan ook: contacteer ons gerust met meer info over je doelgroep en over de vragen die je doelgroep heeft.
 • Een docent met expertise in mantelzorgthema’s.
 • Professionele begeleiding van het groepsproces, de interactie en gebruik van methodieken.
 • Een mix van informatie-overdracht en ervaringen delen.
 • Een brochure en / of invulboek met alle info en contactlijnen.

Wat jullie voorzien

 • Een minimum van 5 deelnemers 
 • Een maximum van 10 tot 12 deelnemers voor een goeie groepsdynamiek.
 • Een ruimte met aanwezigheid van voldoende zitplaatsen.
 • Koffie of water voor deelnemers.
 • Een beamer en kabel en scherm voor projectie (in overleg af te spreken, soms niet nodig).

Onze tips voor promotie

 • Mond-tot-mond reclame en mensen persoonlijk aanspreken over de activiteiten werkt nog steeds het beste.  

Thema’s

Wegwijs in dementie

Maak dementie bespreekbaar. Wat zijn de oorzaken en de symptomen? Welke fases zijn er? Je krijgt concrete tips over hoe je in het dagelijke leven kan omgaan met dementie.

Mantelzorger? Hoe zorg je voor jezelf?

Zorgen voor iemand vraagt veel van iemand. In deze vorming staan we stil bij de draagkracht en draaglast van mantelzorgers. Hoe zorg je ervoor dat de zorg haalbaar blijft en hoe zorg je voor jezelf? We overlopen tal van diensten en mogelijke hulpmiddelen die je daarbij kunnen ondersteunen. 

Thema’s bij trajecten

Bij coachingstrajecten voorzien wij thema’s die het groepsproces volgen.

 • We starten met een ruimere kennismaking en bewustwording van mantelzorgsituatie.
 • Thema’s voor latere sessies kunnen na afloop door deelnemers anoniem worden meegegeven.
 • Wij stellen volgende sessies dan af op de vragen van de deelnemers.