Boek als organisatie een vorming bij ons

Wil je als woonzorgcentrum, lokaal dienstencentrum, gemeente, school, ziekenhuis of andere organisatie ondersteuning bieden aan een groep mantelzorgers? Wij bieden 4 formules aan.

Voorlopig zijn vormingen nog even on hold met oog op ieders veiligheid. We volgen hierbij het advies van de overheid. Je kan ons, in afwachting van verdere evolutie, altijd contacteren om te kijken wat we al kunnen betekenen en vanaf wanneer een start mogelijk is. Altijd met de nodige aandacht voor voorzorgsmaatregelen voor en veiligheid van deelnemers, medewerkers en vormingsmedewerkers natuurlijk.

4 formules

We bieden 4 formules aan:

  • ​Infosessies: een voordracht waarbij wij informatie geven aan een groep mantelzorgers met ruimte voor interactie
  • Praatgroepen: een contactgroep met nadruk op uitwisseling van ervaringen en tips via ondersteunende methodieken en begeleiding
  • Coachingstrajecten: een langdurig traject bestaande uit een praatgroepen of een mix van infosessies en praatgroepen met dezelfde terugkeergroep.
  • Vormingen voor beroepskrachten: een voordracht met info over mantelzorg vanuit het oogpunt van een beroepskracht

Onze prijs

  • ​Voor de infosessies, praatgroepen en coachingstrajecten rekenen we per sessie 125 euro aan. Het aanbod voor partners is gratis.
  • Voor de vormingen voor beroepskrachten rekenen we per sessie 200 euro aan.

Op maat

We hebben een aantal vaste thema’s, maar werken ook graag op maat. Aarzel niet om ons hierover digitaal te contacteren of via 02 515 04 42.

​Bij elke formule zetten we steevast het positieve in de kijker. We geven ruimte aan ervaringen over en van mantelzorgers en leggen de nadruk op probleemoplossende vaardigheden.

Meer weten?